Status Job Pipeline Stage Name Coverage
failed #57046
ovm-mr-13
09bf711c
Qt59 VS2015
#7423 by Martin Heistermann's avatar Build VS2015-Qt-5.9.0-x32

05:02

skipped #56971
update-propvis
baf0e0e4
Apple
#7427 by Martin Heistermann's avatar Test Test:Mac-Cpp11
skipped #56970
update-propvis
baf0e0e4
Qt551 VS2013
#7427 by Martin Heistermann's avatar Test Test:VS2013-Qt-5.5.1-x64
skipped #56969
update-propvis
baf0e0e4
Qt5101 VS2017
#7427 by Martin Heistermann's avatar Test Test:VS2017-Qt-5.10.1
skipped #56968
update-propvis
baf0e0e4
Qt59 VS2015
#7427 by Martin Heistermann's avatar Test Test:VS2015-Qt-5.9.0-x32
skipped #56967
update-propvis
baf0e0e4
Qt59 VS2015
#7427 by Martin Heistermann's avatar Test Test:VS2015-Qt-5.9.0-x64
skipped #56966
update-propvis
baf0e0e4
Qt562 VS2015
#7427 by Martin Heistermann's avatar Test Test:VS2015-Qt-5.6.2-x32
skipped #56965
update-propvis
baf0e0e4
Qt562 VS2015
#7427 by Martin Heistermann's avatar Test Test:VS2015-Qt-5.6.2-x64
skipped #56964
update-propvis
baf0e0e4
MultiThreads Linux
#7427 by Martin Heistermann's avatar Test cppcheck
skipped #56963
update-propvis
baf0e0e4
MultiThreads Linux
#7427 by Martin Heistermann's avatar Test debug-test-clang-c++11-Qt5.9.0
skipped #56962
update-propvis
baf0e0e4
MultiThreads Linux
#7427 by Martin Heistermann's avatar Test test-clang-c++11-Qt5.9.0
skipped #56961
update-propvis
baf0e0e4
MultiThreads Linux
#7427 by Martin Heistermann's avatar Test test-clang-c++11-Qt5
skipped #56960
update-propvis
baf0e0e4
Linux
#7427 by Martin Heistermann's avatar Test debug-test-gcc-c++11-Qt5.9.0
skipped #56959
update-propvis
baf0e0e4
Linux
#7427 by Martin Heistermann's avatar Test test-gcc-c++11-Qt5.9.0
skipped #56958
update-propvis
baf0e0e4
Linux
#7427 by Martin Heistermann's avatar Test test-gcc-c++11-Qt5
passed #56957
update-propvis
baf0e0e4
Apple
#7427 by Martin Heistermann's avatar Build Mac-Cpp11

15:37

failed #56956
update-propvis
baf0e0e4
Qt551 VS2013
#7427 by Martin Heistermann's avatar Build VS2013-Qt-5.5.1-x64

14:37

passed #56955
update-propvis
baf0e0e4
Qt5101 VS2017
#7427 by Martin Heistermann's avatar Build VS2017-Qt-5.10.1

17:05

failed #56954
update-propvis
baf0e0e4
Qt59 VS2015
#7427 by Martin Heistermann's avatar Build VS2015-Qt-5.9.0-x32

04:41

failed #56953
update-propvis
baf0e0e4
Qt59 VS2015
#7427 by Martin Heistermann's avatar Build VS2015-Qt-5.9.0-x64

04:44

failed #56952
update-propvis
baf0e0e4
Qt562 VS2015
#7427 by Martin Heistermann's avatar Build VS2015-Qt-5.6.2-x32

15:27

failed #56951
update-propvis
baf0e0e4
Qt562 VS2015
#7427 by Martin Heistermann's avatar Build VS2015-Qt-5.6.2-x64

04:36

passed #56950
update-propvis
baf0e0e4
MultiThreads Linux
#7427 by Martin Heistermann's avatar Build debug-clang-c++11-Qt5.9.0

17:16

passed #56949
update-propvis
baf0e0e4
MultiThreads Linux
#7427 by Martin Heistermann's avatar Build clang-c++11-Qt5.9.0

13:37

failed #56948
update-propvis
baf0e0e4
MultiThreads Linux
#7427 by Martin Heistermann's avatar Build clang-c++11-Qt5

08:59

passed #56947
update-propvis
baf0e0e4
Linux
#7427 by Martin Heistermann's avatar Build debug-gcc-c++11-Qt5.9.0

06:42

passed #56946
update-propvis
baf0e0e4
Linux
#7427 by Martin Heistermann's avatar Build gcc-c++11-Qt5.9.0

08:01

failed #56945
update-propvis
baf0e0e4
Linux
#7427 by Martin Heistermann's avatar Build gcc-c++11-Qt5

06:40

canceled #56944
update-propvis
20bec1de
Apple
#7426 by Martin Heistermann's avatar Test Test:Mac-Cpp11

canceled #56943
update-propvis
20bec1de
Qt551 VS2013
#7426 by Martin Heistermann's avatar Test Test:VS2013-Qt-5.5.1-x64